در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
عربی ۳ (ویژه نهایی)
دبیر: صابر منصوری پایه سوم ریاضی‌وتجربی آموزش کپسولی خرید یکجای کل فصل ها با 10٪ تخفیف 9900 تومان
فصل‌ها
فصل 1: توضیحات اولیه ثبت‌نام رایگان
فصل 2: مباحث مربوط به ترجمه 4 جلسه 4000 تومان
فصل 3: مباحث مربوط به قواعد معتلات 3 جلسه - یکی رایگان 3000 تومان
فصل 4: مباحث مربوط به قواعد منصوبات 4 جلسه 4000 تومان
فصل 5: جمع بندی ثبت‌نام رایگان