در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
جبر و احتمال (کات)
دبیر: محسن جمالی پایه سوم ریاضی آموزش کپسولی ثبت‌نام رایگان در درس
فصل‌ها
فصل 1: استدلال ریاضی ثبت‌نام رایگان
فصل 2: مجموعه، ضرب دکارتی و رابطه ثبت‌نام رایگان
فصل 3: احتمال و پدیده های تصادفی ثبت‌نام رایگان
فصل 4: احتمال : اندازه گیری شانس ثبت‌نام رایگان