در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
شیمی ۱ (کات)
دبیر: فاطمه سرحدی پایه‌اول دبیرستان آموزش کپسولی ثبت‌نام رایگان در درس
فصل‌ها
فصل 1: مایعی کم یاب در عین فراوانی ثبت‌نام رایگان
فصل 2: در پی هوایی پاکیزه! ثبت‌نام رایگان
فصل 3: مصرف دوباره تنها راه ادامه ثبت‌نام رایگان
فصل 4: طلای سیاه، اندوخته ای رو به پایان ثبت‌نام رایگان